Körforgásban Tegnaptól - Holnapig

Alkotni maradandót szépet, hogy mások is megcsodálhassák, avagy tovább adni a múlt és jelen értékeit...

 Egy vers egy kép.....lelket gyönyörködtet....

 

2016  október 10 -  25 070 -"-

 

****************************************

Útravaló (A kenyér)
Snekszer Károly

Egyszer úton voltam,
Stoppal Veronába,
Szalámi, s kenyér volt,
Ételül tarisznyámba’
De nem volt idő
Egy harapást sem enni,
Mert jöttek az autók,
És kellett integetni.


Már dél is eltelt,
De én még nem ettem,
Fájó fejemet,
Kicsit pihentettem.
Majd egy darab kenyeret
Úgy magába megettem,
Fél óra sem telt el,
S nem fájt már a fejem.
Azóta mindig van
kenyér a zsebemben.


Gyermekkoromban,
S Az előtt mindig.
Mikor az Ember evett,
S véletlenül leejtette a kenyeret,
Felvette, róla a port lefújta,
Megpuszilta,
Akkor úgy mondták, megcsókolta,
Majd az Ember a kenyeret megette.
A búzát az Ember lélekből termelte,
Hogy jó legyen termése, Imádkozott érte
Földjébe a legjobb magot vetette,
Papjával a vetést megszenteltette.


Mikor a búzát az Ember
aratni kezdte,
A búzaföld végén
Kalapját megemelte,
„Istenem segíts!” mondta suttogva,
S csak azután aratott,
Kaszája suhogva.
A búza az életet jelentette,
A búzát az Ember életnek nevezte.


Ha jó volt a termés, jövőre,
Meg volt az Ország kenyere.
Szent István napján van
Az új kenyér ünnepe.
A Hatalom a szépet, s jót ígérte,
A kereszt helyébe a csillagot tette,
Majd a padlásról a búzát lesöpörte,
Az Ember ezer éves hitét,
s Istenét elvette!


Az Asszony a Kenyeret
Lélekből sütötte,
Hogy jó legyen kenyere,
Kovászát mindig félre tette.
A kenyeret a kamrában
Védett helyre tette.
Ha megterített, az asztalra
Előbb a kenyeret tette.


Az Ember a kenyeret
Mielőtt megszegte,
Kezével keblére emelte,
Késsel a lapjára
A keresztet vetette,
A kenyér szeleteket
Az asztalra tette.
Gyermekét a szülő
A Kenyér tiszteletére nevelte.


Az asszony, kinek Ura
messzire megy,
A tarisznyába beletesz,
Legalább egy darab kenyeret.
Az éhes, kinek semmije sincs,
Koldul, s kéreget,
„Legalább egy darab kenyeret!”
Keserű volt a bujdosók kenyere!


Az öregember, ha szólni kívánt,
Ha gondját morogta,
Korára utalva, és hogy
Mennyi van megette,
Azt mondta,
A kenyere javát már megette.
Az ember munkája volt a kenyere,
S munkájával a kenyerét kereste.
A szülő, ki gyermekét felnevelte,
Kitaníttatta, azt mondta,
Kenyeret adtam a kezedbe’.


Ha az Embernek három szakmája volt,
Három mestersége,
Azt mondta büszkén,
Három kenyér van a kezembe’.
A kenyér, melyre Jézus áldozott,
A kenyér hitem szerint Krisztus teste!
Bűnét hagyja Az, Aki Azt megette.


A kenyér a szentséget,
A tisztességet,
Az Életet jelentette.
A magyar embernek
A kenyér az élete.
Becsüld meg hát a kenyeret!
Neveld Te is a kenyér tiszteletére gyermekedet!
Adja meg az Isten
A mindennapi kenyeredet!


Holtodig legyen kenyér a kezedbe”,
Kenyeret adj Te is
gyermeked kezébe’.

alfred_wierusz-kowalski.jpg

/Alfred Wierusz-Kowalski/

****************************************

 

Juhász Magda
De jó lenne...

 

De jó lenne jónak lenni,
mindig, mindig csak szeretni,
lelkem szállna, mint a lepke,
olyan könnyű, lenge lenne.

De jó lenne jónak lenni,
csak a szépet észrevenni,
nem félni, és nem remegni,
mindig, mindig csak szeretni.

De jó lenne jónak lenni,
a nagy Istent megkeresni,
a lábához kuporodni,
és az Igét befogadni.

De jó lenne... de nem lehet.
Farkasok közt nem élhet meg,
aki bárány, aki balga,
megrohanja azt a falka.

Megrohanják, leteperik,
mert a jót itt nem szeretik.
Lelkünk fáradt, szívünk remeg,
nincs közöttünk aki szeret?

Gyilkosságok, fegyver, átok
miért sújtja a világot?
Hisz` szeretni könnyebb lenne,
lelkünk szállna, mint a lepke.

De jó lenne jónak lenni,
egymás kezét megkeresni,
és a gonoszt mindörökre
eltemetni, elfeledni.

De jó lenne jónak lenni...

franois_martin_kavel.jpg

/François Martin Kavel /

 

****************************************

 

Paul Verlaine:
Őszi chanson.

 

Ôszi chanson
Ôsz húrja zsong,
Jajong, busong
A tájon,
S ont monoton
Bút konokon
És fájón.

 

S én csüggeteg,
Halvány beteg,
Míg éjfél
Kong, csak sírok,
S elém a sok
Tûnt kéj kél.

Óh, múlni már,
Ôsz! hullni már
Eresszél!
Mint holt avart,
Mit felkavart
A rossz szél...

berkes_antal.jpg

/ford. Tóth Árpád/

/Berkes Antal/

 

****************************************

 

Makkay Zoltán Álmos
Mélység

 

Az ég bíborba öltözött
de a lelkem máshová költözött
Régen még fürdött a napfényben
de most megmártózott a magány tengerében

 

Nem tudom hová vezet a kékség
félek rettegek hogy lehúz a mélység
Onnan már nem bukkanok fel újra
s nem fogok emlékezni a múltra

Bár tudom hogy mindig küzdeni kell
a mélységből úszni fel
Az erőm egyre kevesebb
lelkem harca egyre hevesebb...

alfred_seifert.jpg

/Alfred Seifert/


****************************************

 

Komáromi János
Gyermekek

 

mit látunk a gyermekből
amikor szemébe nézünk?
mit hallunk a gyermekből
amikor vele beszélünk?

 

a lényeget észre nem vesszük
pedig azt hisszük szeretjük
de lehajolni félünk
féltjük felnőtt létünk
és azt az átkozott
ostoba büszkeségünk...

a gyermek nem jó vagy rossz
csak gyermek
nem apró felnőtt
csak gyermek

ártatlan és áldozat
az isteni-lét hordozója
Ő válthatja meg bűneink
amikor itt az óra

a gyermek nem fekete
a gyermek nem fehér
nem barna és nem is sárga
nincs nemzetisége
nincs hazája

mindenütt egyformán
csillog a szeme
és egyformán könnyes ha sír
a tekintete

a gyermeknek nincs vallása
ő maga a tiszta hit
a gyermeknek nincs pártja
önmagában mindent egyesít

a gyermek tiszta lap
az újrakezdés maga
puszta léte
az öröklét záloga

a gyermek a Kezdet és a Vég
a bűnbocsánat ígérete
benne még melegít
Isten lehelete

alfredo_rodriguez2.jpg

/Alfredo Rodriguez/

 

****************************************

 

Handke Peter : Dal a gyermekségről

 

Mikor gyermek volt a gyermek,
karját lóbálva járt,
folyónak hitte a patakot.
folyamnak a folyót,
és tengernek ezt a pocsolyát.
Mikor gyermek volt a gyermek,
nem tudta, hogy ő gyermek,
mindenben lelket érzett,
és egynek érzett minden lelket.
Mikor gyermek volt a gyermek,
semmiről sem volt véleménye,
nem voltak szokásai,
gyakran ült törökülésben,
nekifutás nélkül ugrott,
forgó volt a hajában,
és nem fintorgott fényképezés közben.

 

Fordította: Márton László

zorad_erno.jpg

/Zórád Ernő/

 

****************************************

 

Dsida Jenő: Mosolygó, fáradt kívánság

 

Jó volna ilyen édes-álmosan
ráfeküdni egy habszínű felhőre,
amíg az égen lopva átoson.

 

Leejtett kézzel, becsukott szemekkel
aludni rajta, lengve ringatózni
acélkék este, bíborfényű reggel.

Felejtve lenne minden lomha kín,
álmot súgna illatosan, ágyam:
vattás-pihés hab, lengő grenadin.

És az Isten sem nézne rám, haraggal,
csak mosolygva suttogná a szélben:
szegény eltévedt, fáradt kicsi angyal.

pino_daeni2.jpg

/Pino Daeni/

 

****************************************

“Az ember egy napon rádöbben arra,
hogy az életben igazán semmi sem fontos.
Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás,
csak az, hogy valaki szeresse őt igazán.”
(Goethe)

william_henry_gore.jpg
/William Henry Gore/

****************************************

 

Hillai László
Reggel

 

Fekete ruháját ledobta az éjjel.
Keleten kél a nap, s vidáman néz széjjel.
Múlik a sötétség, a nap sugarára,
aranyló ruháját teríti a tájra.

Hamar világos lesz, kedvünk is felderül,
a nagy világosság teljesen szétterül.
Munkáját az ember könnyebben kezdi el,
mikor ilyen szép és derűs lesz a reggel.

Hangzik a madárdal, mint reggeli zene,
kedves a fülünknek, élet üzenete.
Vidáman dalolnak, készülvén a napra,
ébredő lelkünknek friss örömöt hagyva.

james_thomas_linnell1.jpg

/James Thomas Linnell/

 

****************************************

 

"Úttalan utakon...
De túl lélek-határon,
túl gondolaton, túl minden álmon
valami messze vár reánk,
egy fénysugár e rút világon:
talán egy "mindent felejtés".
Talán egy "mindent újrakezdés"
a végső sziklaszálon."

 

Wass Albert

arte_-_four_seasons.jpg

 

ARTE - Four Seasons

****************************************

 

Vörös Judit
A gyermek mosolya

 

Gyermek mosolyában
ott az egész világ,
tündöklő, zöld mezők
és rengeteg virág.

 Napfény melegsége,
szellő suhanása,
tiszta éjszakában
csillag ragyogása.

Nincsenek még árnyak,
súlyos, nehéz dolgok,
ártatlan kacaját
nem felhőzik gondok.

Hogyha rád mosolyog,
felvidul a lelked,
meghaltnak hitt álmok
újra élnek benned.

gaetano_chierici.jpg

/Gaetano Chierici/

 

****************************************

 

Fuszekli
Egy reggel döbbenten látom,
Zoknim sarkán nagy lyuk tátong.
Csíkos fuszeklim elfeslett,
Pedig milyen szépen festett.

 

Húzom, de a lyuk felszalad,
El csak a talpamnál akad.
Megfércelni nincsen remény,
Bestoppolni semmi esély.

Lábujjam vígan kandikál,
Majd, hogy örömtáncot nem jár!
Azt dalolja, hogy mezítláb
Sokkal színesebb a világ.

hugo_oehmichen.jpg

/Hugo Oehmichen/

 

****************************************

 

Bene Györgyné Éva
Az élet viharában

 

Te légy mindig őszinte,
vágyaidat ne döngesse a vétekbe!
Kapaszkodj a szoros kötelékbe,
ha úgy érzed is, hogy már nem szeretnek
az érzéseid szívedben!
Mert ha csak egy pillanat is az egész,
álmod szertefoszlik,
s már nem is vagy többé igaz,
de tudod, ott belül
csakis te tudod, mit érez a szív.
S mit éreznek a boldogtalanok!
A sötét vétkek gyilkolnak,
amelyikre folt esik, betegséget hoz,
de kinek lelke ragyog
szemében, az igazgyöngy fénylik,
annak élete a mennyország felé utazik!

william_adolphus_knell.jpg

 

/William Adolphus Knell/

 

****************************************

 

Tasnádi Györgyi
Anyám orgonája

 

Kékeslilás palástjában pompázott anyám orgonája,
az udvar szélén meghúzódva borult be cserjefája.
Könnyed szellő csiklandozta ívelt, formás levelek
vidám szívdallamra rezegtek kerti, díszes keretet.
Szerettem és szerettek.

Frissen vágott, bódító illatból szőtt álmok nagyszobája,
szegénységét hokedlin ringató, hálás, nagy konyhája,
számomra oly becses boldogság otthona volt akkor
ó, bárcsak visszatérhetne az a nyugalmas gyermekkor.

És nagymamám, ki engem felnevelt, mert ő volt az én anyám,
amíg az édes dolgozott értem, nagyi vigyázott rám.
Figyelt, beszélt, mesélt, énekelt, horgolt, imát mormolt,
emberséggel varrva emberré varázsolva dekódolt.

Reményt fűtött, lepényt sütött fahéjas-mosolygós almából
és közben félméteres csokrot kötöttünk orgonából.
Majd vasárnapi ebéd után kártyaparti dukált
és társasjáték meg dominó szerette a délutánt.

Ma már nincs régi, szülői ház és nincsen nótafa,
de emlékemben féltve őrzött kincs az illata.
Színes álmaimban megint egy asztalnál a család,
konyhánkban még mindig süt-főz, tálal, él nagyanyám.

Készülődik, engem vár és én átölelem újra,
de felébreszt a reggel, és lelkem bánat fúrja.
Bárcsak együtt ünnepelhetném vele május napját,
fürtös virágdíszbe öltözött orgonacsokrát.

És hogy annyira tudnak szeretni az édesanyák.
Lényükből áradó önzetlenség, mint orgonák
fonják illatba emlékük kosarát, mi megmarad.
Magamban zokog a szívem zöld-lombos fák alatt.

frederick_daniel_hardy.jpg

/Frederick Daniel Hardy/

 

****************************************

 

Republic: Ima a gyermekért -

/dalszöveg - részlet/

 

"Isten! Óvd a gyermeket,
ki ártatlan, tiszta még!
Körötte csalás, hazugság, önzés.
Mindebből mit sem ért.
Kísérje útján a szeretet!
Legyen értelme, hogy él!
Vétkeinkért ne bűnhődjön,
neki még adj esélyt!"

daniel_ridgway_knight1.jpg

 

/Daniel Ridgway Knight/

 

****************************************

 

Ady Endre: Héja-nász az avaron

 

Útra kelünk. Megyünk az Őszbe,
Vijjogva, sírva, kergetőzve,
Két lankadt szárnyú héja-madár.

 

Új rablói vannak a Nyárnak,
Csattognak az új héja-szárnyak,
Dúlnak a csókos ütközetek.

Szállunk a Nyárból, űzve szállunk,
Valahol az Őszben megállunk,
Fölborzolt tollal, szerelmesen.

Ez az utolsó nászunk nékünk:
Egymás husába beletépünk
S lehullunk az őszi avaron.

guy_dessapt.jpg

/Guy Dessapt/

 

****************************************

 

Dezső Ilona Anna
Ugrókötél az élet

 

Ugrókötéllé vált az életünk,
Mostanra családom benne a társ.
Mind, kik oly sok mindenben vétettünk
Ugorjunk, mára kell a játszótárs.
Egyik fiam a jobb oldalamon,
Másik a bal kezét érzi jobban,
S Én csak ugrok, hajthatatlanul,
A játékban már lábam sem torpan.
Beugrok egyszer, s várom párom
Hátha megérti, fontos állomás,
Ugrálni vele jó, de nem vétve,
Haladjunk együtt egy életen át.
Csak jobbra dobáljátok gyerekek
Mert arra vezet életem útja,
Balról húznak lefele emberek,
Nem akarok visszatérni oda...
Pörögjön a kötél, járjon a láb,
Kinek van szíve érzi a hitet,
Benne lakik Isten a játékban,
S haladni akarok veletek.
Ne fáradjatok el drága karok,
Ti vagytok lelkemnek a gyönyöre,
Ha már nem tudok játszani többet,
Ugorjatok majd bátran helyettem.
Nektek is hajtsák majd a kötelet
Legyen, ki veletek együtt játszik,
Csak ez lehet az ember gyönyöre,
Ha öreg szeme könnyektől ázik.

vadim_demidov2.jpg

 

/Vadim Demidov/

 

****************************************

 

Kiss Dénes

 Kisimult hullámok

 

Mikor majd minden hullám
pihenni partra fut
s elsimul csönddé a tenger
egyetlen térré siklik össze
minden ösvény és minden út
és nem lesz ami fürössze
csillagok homokszemeit
a táguló űri sivatagban
Már semmi se segít
hogy megadjam magam

 

Ez a kis betonszoba
marad a lövészárok
vagy éppen óvóhely
kívül a világ ostroma
Mindennap készen állok
a küzdés nem szűnik soha
szüntelen halálra válok
és haló-haloványan
akár tél akár nyár van
kivégzésemre járok

Már rég mást nem is látok
csak azt hogy minden hullám
pihenni partra fut
Örökre bezáródnak
az utcai nagykapuk
és kisimul a tenger
S az égi óceán alján
– mely száraz roppant meder –
görnyedt utcaseprő
mint elszórt szemetet
csillagokat seper.

 gleb_goloubetski.jpg

/Gleb Goloubetski/

 

****************************************

 

Pákolitz István: Hajó


Jön a hajó. A kéménye
szikrát szórt a vízre, égre;
hosszú szalag kék - ezüstje:
messze kígyózik a füstje.

 

Jön a hajó. Itt van, megáll,
a futástól liheg, zihál.
Sípszó hangzik, jól kitartva,
tódul a nép ki a partra.

Ha nagy leszek, hajós leszek,
napellenzős sipkát veszek,
sípolok és szalutálok,
mint az öreg kapitányok.

evgeniy_monahov.jpg

/Evgeniy Monahov/

 

****************************************

 

Rácz Dávid Zsolt: Lángoló szerelem

 

Van két szó, mit szeretnék elmondani,
de e két szó maga az örökké valóság.
S a tüzet mit gyújtottál, lehetetlen eloltani,
s e érzelmek nem csalókák.
Megvédlek történjen bármi,
nem kell tovább várni.
Nőjjön a közös virág,
s szóljanak értünk az imák.
Én édes leánykám, kedvesem,
Viharvert szívemnek mindene!
Sebekkel telt szívemnek,
egyetlen gyógyhíre.
Lehet, hogy egy pillanat az egész mit kapsz,
Amiért majd mindenedet odaadsz.
Egy kedves szó,egy mosoly, egy ölelés.
S ez az érzés nem tévedés.
Te vagy szívemnek melege,
s életemnek értelme.
Te vagy a nappal s az este,
s angyal kinek gyönyörű a teste.
Szélben virágok táncolnak,
Mosolyogva hajladoznak.
Beszélni akartál velem,
Mondom: Jó, vágjunk bele.
Életem értelme vagy csupán,
viszont egy ismeretlen lány.
Távolban élsz, nagyon távol,
de szívünk egy dallamra táncol.
Egy szó s veled vagyok,de ennyi s elbukok.
Ha szeretsz isten áldjon,
de ha nem, utadra vigyázzon!
Szálljon veled egy angyal,
s lépésid figyelje,
Várjon mindig Svédasztal,
s ha kell téged cipeljen.

michael__inessa_garmash.jpg

 

/Michael & Inessa Garmash/

 

****************************************

 

Sík Sándor: Nyár végi reggel

 

Aranyporos nyárvégi reggel,
Gyomlálsz a kertben szorgalmas kezekkel.
Pedig a nyár
Lassan lejár.
A kardliliom kardja hegye sárgul.
Hull a szirom az öntözött virágrul;
Lassan elkezdi csomagolni már
Zöld poggyászát a fák alatt a nyár.

 

Nyár, szép arany nyár, jó meleg,
Engedd, hogy szépen kérjelek,
Csak egy nagyon nagyon picit
Lassítsd lehellet lépteid,
Hadd hallgassuk még egy picinykét
A vadgalambot meg a cinkét,
Hadd ültetünk még egynehány
Margarétát meg tulipánt.

Hadd legyen még egy csepp nyarunk,
Gyomlálni kócos udvarunk,
Fáradt szívünkbe gyűjteni,
Ami a nyárban isteni,
Hogy ködöt, esőt megelőzve
Suhannánk át a sárga őszbe,
A sárga csendbe,
Magunk körül piros tavaszt teremtve.

/Henry John Yeend King/

henry_john_yeend_king.jpg

 

****************************************

Horváth Piroska
Hétköznapi legenda

 

Megkopott ablakon kitekint a talány -
azúrkékre ömlik sötét, éji festék,
csillagfény sem remeg rideg mennybolt hasán,
elvonul a nyár is, költöznek a fecskék,

 

kopasz ágbordák közt kalapál a szíve,
pöffeszkedő aggályt már nehezen tűri,
fakónak tűnik a fényszivárvány íve,
papírvárosokat galacsinba gyűri,

kígyóaszfaltokat múltjára tekerte -
borostyán-cipőben megtisztult lélekkel
minden elnyűtt vágyát tegnaphoz seperte,
hosszú útra indul - megfontolt léptekkel...

elena_dudina1.jpg

/Elena Dudina/

**************************************

 

...üdvözöllek... Jó, hogy benéztél...

****************************************

 

Szemeink csókjában

 

Szemeink csókjában kinyílt a pillanat,
Az idő kitágult, magamba szívtalak,
Míg a tér ránk hajolt - külvilág széthasadt,
Szerelem született mélyen szívem alatt.

andre_kohn.jpg

 

/Andre Kohn/

 

****************************************

 

Hétvári Andrea: A festő — vers


Kell, hogy legyen valaki
aki kékre festette a szemem.
Ilyen szép, különleges szín
nem keveredik ki csak úgy magától.
Anya azt mondja: színváltós.
Ha kéket veszek föl, égszínű.
Ha szürkét, hamuszín,
és erdőszínre vált zöld fölsőben.
Elképzelem, ahogy festékes ládikóival,
puha festékes ecsetjével
mosolyogva áll a kertjében,
aki a színváltós szemem kitalálta.
A megszületni vágyó gyerekek
pedig sorban állnak,
ugrabugrálnak, labdáznak,
zajonganak és nevetgélnek
az illatos leanderekkel
és cseresznyefákkal
beültetett virágzó kertben.
Égszínkék nevetős legyél!
− mondja az egyiknek a festő,
azaz csak mosolyogja a szemével,
ami titokzatos szivárványszínű.
S amikor egy-egy labdázós,
ugrabugrálós sorra kerül,
ecsetjét a szikrázó égbe mártja.

john_singer_sargent.jpg

/John Singer Sargent/

****************************************

Várnai Zseni: ANYÁM AZ ŐSZBEN

Oly kicsire zsugorították az évek,
meggörnyesztették a szenvedések,
a háta hajlott, a szeme árkos,
s mint a fa kérge, arca ráncos.

Pompázó szépnek sohse láttam,
csak munkában, kopott ruhában,
remegni értünk, sírni, félni,
én nem láttam az anyámat élni.

Mint dús gyümölcsfa, megszedetten
áll ő kopárra szüretelten
a késő őszben, s földre hajlik,
panaszló hangja alig hallik.

Gyümölcsei már mind leértek,
magában néz elé a télnek,
a hosszú télnek, elmúlásnak,
lassan a földberoskadásnak.

Deres fejét az ősz belengi,
látom őt lassan ködbeveszni,
belehullni az öröklétbe,
időtlen, nagy végtelenségbe.

Termő porából élet érik,
aranyszíve a napban fénylik,
így él majd ő gyümölcsben, fában,
elmúlhatatlan anyaságban.

hugh_cameron.jpg

/Hugh Cameron/

****************************************

Várnai Zseni - Az alvó kertben

 

Csak halkan lépjél, Kedvesem,

a kerti úton nesztelen,

s hallgasd az édes őszi

dalt, ami a fák közt átnyilalt.

Csak hallga, hallga, Kedvesem,

levél zizeg ily kedvesen?

A szél susog, vagy lomb dalol?

Vagy egy bogár a lomb alól?

Figyelj, figyelj csak, Kedvesem,

az ősz suhan itt csendesen,

s ahova tündérujja ér,

aranyszín lesz a zöld levél.

Kék fátyol leng a távolon,

talán mindezt csak álmodom?

A kert is alszik, Kedvesem,

most halkan lépjél, nesztelen.

daniel_ridgway_knight.jpg

/Daniel Ridgway Knight/

************************************

 

Fagyó mosolyú
délután:
sárguló alma
fönn a fán.

 

Borzongó lombok
reszketeg,
útra készülő
levelek.

Hóharmat színű
kikerics:
hűvösödnek
a vizek is.

Ezüst szakállú
holdvilág:
szigorodnak
az éjszakák.

Gyapjasodik a
kicsi őz:
észre se vettük,
itt az ősz.....................

Fagyó mosolyú
délután:
sárguló alma
fönn a fán.

Borzongó lombok
reszketeg,
útra készülő
levelek.

Hóharmat színű
kikerics:
hűvösödnek
a vizek is.

claude_fossoux.jpg

/Claude Fossoux/

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

Kovács Barbara: Fontos dolgok

Mindenféle fontos dolgok
jutnak az eszembe,
hogy például az iskolában
van-e medence?
Szünetben szabad-e felmászni a fára,
és van-e gesztenyefa, beállni alája,
ha csak kicsit esik a langyos nyári eső,
vagy lesz mindenkinél
az udvaron esernyő?

 

Van-e ott kedves, ügyes dadus néni,
aki majd segít a cipőmet bekötni?
A tanító néni szeret majd engem?
Ha jól tudom a leckét,
megpuszilgat engem?
Megfogja a kezem, ha sétálni megyünk?
És az anyukám is eljöhet majd velünk?

A tanító néni az ölébe ültet?
Ha nem tudok valamit,
nagyon megbüntet?
És ott is lesz szülinap,
meg gyermeknapi móka?
Lesz-e ropi, süti, meg mindenféle torta?
Mi vár rám az iskolában,
úgy szeretném tudni,
legjobb volna mégis mindig itt maradni!

william_john_hennessy.jpg

/William John Hennessy/

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

Juhászné Bérces Anikó
Csiszolatlan gyémánt

 

Szeptemberi szél fúj
harsogva indulót,
s terel iskolába
éretlen nebulót.

 

Kincset rejtenek ők,
megannyi gyémántot,
csiszolásra várva,
fényesítsd, s meglátod.

Rád bízza az élet
élő drágakövét,
fénye örömöt fon
majd egy napon köréd.

Elindul a munka,
tele vagy reménnyel,
csiszolgatod szóval,
örök szenvedéllyel.

Rengeteg a dolog,
de te nem adod fel,
türelmed végtelen -
néha szigor is kell.

Hónapok múltával,
mire itt a tavasz,
feltett kérdésedre
értelmes választ kapsz.

Megérik a gyümölcs,
mosolyogva néz rád,
megcsillan szemükben
a kicsiszolt gyémánt.

morgan_veystling.jpg

/Morgan Veystling/

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

A nem járt út - Hárs Ernő

 

 

Rőt fák közé két út vezetett,

 

S csak egyre tehettem lábamat,

 

Sokáig álltam, s míg lehetett,

Szemmel követtem az egyiket,

Míg el nem tűnt a bozót alatt;

 

S a másik útra tértem, amely

Ugyanolyan szép volt s jobb is talán,

Mert járni való fű lepte el;

Noha járt voltában semmivel

Nem tett túl egyik a másikán,

 

S mindkettejükre e hajnalon

Láb nem taposta levél borult.

Az elsőt, ó, máskorra hagyom!

De visszatérek-e, nem tudom,

Ismerve, hogyan fut útba út.

 

S így kezdem majd sóhajtva mesém

Valahol sok hosszú év után:

Két út vitt át a fák sűrüjén,

S a ritkábban járt lett az enyém,

A különbség ebben áll csupán.

tb.jpg

/Tarcsay Béla/

 

************************************

Búcsú a nyártól
Horváth Piroska

Kicsit én is meghalok a múló nyárral,
fáj, ahogy távozik és messzire szárnyal.
Könnyeket sem ejt, bár még lázas a bókja,
néha még megéget forrón édes csókja.

Az utamra elkisér hűvös hajnalon,
szép mosolyát látom csillanó harmaton,
Fáj, hogy már menni készül -, annyira siet.
Szomorú - biccent a rozsdásodó liget.

Kofferjába gyűrte nyáresték mézcsókját,
fűszeres szellőkkel eltáncolt tangóját.
Érzékkel vívódó, kacérkodó zápor,
hűsítő könnyével eláztatott százszor.

Fájdalmas a búcsú - összeszorul szívem!
Beköszönt Ősz úrfi ezer pompás színben.
Elmúlás rejtőzik tarka köntös mögött .
Keresztespók asszony búcsúkendőt szövött.

Bánatos estéjén elköszön hát végleg,
haldokló napsugár, - gyengülő napfények.
Úgy fáj, hogy már távozik, - messzire szárnyal,
kicsit most meghalok az elmúló nyárral .

artist_joanna_rosa.jpg

/Artist Joanna Rosa/

************************************

 

Juhász Gyula - Tutajok a Tiszán...

 

A némán ballagó vizen
Tutajok úsznak szeliden.
Nekem mindegyik izenet,
Mely megállítja szivemet.

 

Máramaros, a régi, szép,
Melynek vidoran zöld vizét
Bámultam bús fiatalon,
Izen nekem a tutajon.

A messze zengő vén hegyek
S a vén sasok a bérc felett,
A fiatal Tisza s Sziget
S egy fehér kendő integet.

Egy fehér kendő: szerelem,
Maholnap szemfedőm nekem,
Alatta álmom folytatom
Az alvilági tutajon...

henry_bacon.jpg

/Henry Bacon/

 

************************************

 

Molnár József Bálint
Dani /unokám/ keresztelője...

 

Július eleji meleg délelőtt volt
A városra ráolvadt a nyár aranya
Izzott, vibrált a fény a levegőben
Izzadni látszott a kis Dani homloka

 

Hűs kápolnában csitul az utcák zaja
A szűrt fény a termet is bearanyozza
Vaku villan, fényjáték tölti be a teret
Pici Dani a termetes feszületre mered

Míg maroknyi meghívott elfoglalja helyét
Anyja ölében ujját szopva leli örömét
Néha el-elmélázva csendes ragyogással
Ujja érdekli, s nem törődik semmi mással

Majd fény csillan a szép kék szemében
Betlehemi tűz a szentelt gyertyák fénye
Egy feltörő lobbanás gyermeki lelkében
Krisztusi lángként kíséri egész életében

Dániel a keresztény szentírásban próféta
Neve az ítélő Isten bölcsességét hordozza
Jó szándékú, törekszik jótevővé válni
Mindég az emberiség javát szolgálni

Ritka, felemelő, drága kis ünnep
Tagjává válni egyházi közösségnek
Ige, szent beszéd, évszázados liturgia
Dédi is velünk volt, a múlt idők tanúja

Új élménnyel lett gazdagabb kis Bence
Láthatta kis testvérét megkeresztelve
Végül hazakísértük a boldog szülőket
Ebéddel véget ért a családi ünnep.

johann_hubert_salentin.jpg

/Johann Hubert Salentin/

 

************************************

 

Horváth Piroska
Indián nyár

 

Kristályragyogás még ott a nap szemében,
fenséges bukéja rőt hegynek levében,
rezes avar alatt mogyoróhéjzörgés,
selymes ökörnyálon tovatűnő zöngés,

 

izzó, bíbortüzes galagonyák mentén,
muskotályos, mézes varázslatok csendjén
selymes, langyos szellő csimpaszkodik belém -
elbódul a lélek avarzajok neszén,

bágyadt elmúlásra ékes képet vetít -
nesztelen átölel, majd jobb kedvre derít,
harmatgyöngy fátyolban suhan a dombokon,
névjegyét ott hagyja rézszínű lombokon,

mézédes csacsogás érintette lelkem,
részegülten tűrtem - elbájolt e kellem,
galagonyaszívem parázslik a lázban...
örökre elvesznék az indián nyárban.

hans_andersen_blendekilde.jpg

/Hans Andersen Blendekilde/

 

************************************

 

Kosztolányi Dezső: Napraforgó

 

" A napraforgó, mint az őrült
röpül a pusztán egymaga,
a tébolyító napsugárban
kibomlik csenevész haja.
Bolond lotyó - fejére kapja
a sárga szoknyáját s szalad,
szerelmese volt már a kóró,
a pipacs és az iszalag,
elhagyta mind, most sír magában,
rí, és a szörnyű napra néz,
a napra, úri kedvesére,
ki részeg s izzik, mint a réz.

 

Aztán eszelősen, bután
rohan a gyorsvonat után. "

hb.jpg

/Hargitai Beáta/

 

************************************

 

Kun Magdolna: Anyámról álmodtam

 

Álmomban anyám láttam, ifjan, erősen.
Nem volt ránc az arcán, sem könny a szemében.
A konyhában szorgoskodott, ott serénykedett,
mint ki bizton tudja, hogy arra tévedek.

 

Szép volt ez az álom, tündérien szép,
mert újra átélhettem az otthon melegét,
és újra érezhettem azt a fahéjas kalács-illatot,
mely ünnepivé tett sok múlt-pillanatot.

 

Mikor anyámmal álmodom, boldogan kelek,
mert tudom, van még hely, hová hazamehetek
hisz amíg az álmok világában anyámra lelek,
én sem lehetek elárvult gyerek.

haynes_king.jpg

/Haynes King/

 

 

************************************

 

Reményik Sándor‬: "Tündérfok"

 

Az életednek van egy titkos csúcsa,
Mely rejtve őrzi boldogságod,
Egy sziklafok, ahonnan Te az élet
Töretlen teljességét látod,
Hol imádkoznál hosszan, térdenállva,
Mert onnan végtelen a panoráma.

Az életednek van egy titkos csúcsa
Köröskörül őserdő, ősbozót -
Keresztül-kasul vágtató csapások,
A sok hamistól nem látni a jót,
Isten előre ment, a csúcson vár be -
Csak az a kérdés, hogy odatalálsz-e?

Az életednek van egy titkos csúcsa,
Hová a mélyből kibukkan fejed
S a szépség minden gazdagsága, fénye
Megáldja két csodálkozó szemed,
Hol tiszta vagy, mint kristálypatakok
S megnyitod szíved, mint egy ablakot.

Az életednek van egy titkos csúcsa,
Vezetnek hozzá szent véletlenek,
Jaj, hogy leszállni kell, jaj, hogy nem adhatsz
A pillanatnak örökéletet!
S botlasz újra sok rögös, buta úton. -

De mindegy. Egyszer fenn voltál a csúcson.
filippo_palizzi.jpg
/Filippo Palizzi/

 

************************************

 

Én a szívemet.
Reményik Sándor

 


Én a szívemet szétszakítottam:
Ahány darabja, annyifele van.

 

Én azt gondoltam, hogy ezt így lehet,
És csorbát nem szenved a szeretet.

Hittem, hogy minden darab új egész,
S akit szeret, azért mindenre kész.

Mindenre kész, - de ah, - erőtelen
E balga, szétforgácsolt szerelem.

Ez a tudat éget, mint a kereszt,
Én Istenem, nem így akartam ezt.

Nem így: kapni más lelke aranyát,
S cserébe tarka rongyot adni át.

Arany lélekkapun menni által,
S fizetni pár színes szóvirággal.

Egyformának lenni mindenkihez:
Emberfeletti nagy szív kell ehhez.

Én a szívemet szétszakítottam,
Ahány darabja, annyifele van.

Pár rongydarab jutott mindenkinek, -
És nem jutott az egész senkinek.

jose_benlliure_ortiz.jpg

/José Benlliure Ortiz/

 

************************************

 

Ábrahám István - Az elhagyott

 

Roggyant házikó erdő nyiladékán,
Őrködik némán emlék maradékán,
Gazdátlan magány, lassan őrlő végzet,
Salétromvirágot bont az enyészet
Málló vakolatán - táguló sebek,
Álmokat szőni remények sincsenek.

 

A nap unva tűzdel lombsátoron át,
Ernyedő kéményre nem tesz koronát,
Lyukacsos fedő a roskatag tető,
Ki-be bújnak rajta egymást kergető
Libbenő pillék, víg szellő gyerekek,
Felfedezni játszin titkos helyeket.
Lám halódása is mulatságot ád,
Míg kutatják padlás minden zegzugát.

Verandán bitorló ecetfa sarjadt,
Erőtől duzzadva feszül a falnak,
Mint ki billenteni vágyná a házat,
S erőlködésébe soha nem fárad.
Csalándzsumbuj simul dőlt oldalára,
Mintha számítón porladásra várna,
Tán senki sem tudja honnan kélt a mag,
Sütőtök indáz a gaztenger alatt.

Semmibe halványult ajtaja tárva,
Nem is emlékszik mahagóniára,
Szobájában kongó üresség durmol,
Tán álmokat képzel zsivajgó múltról,
Akár a szögön feledett csobolyó,
Mely kövek között fröccsenő, csobogó
Hűs vizű kristályos forrásra gondol,
Hol szabadulna már rakódott portól.

Csak tétován nézem amint a végzet,
Lassan emészti a néhai képet,
Kíváncsiságom volt az mi idecsalt,
De sajog a múlás és nem marasztal.

...egy kotnyeles kakukk "Beregi" madár,
mélázásba szól, míg ágról ágra száll...

abraham_eva.jpg

/Károly Éva/

 

************************************

 

Horváth Piroska
Gyémántablak...

 

Izgága lelkekre gyémántablak tárult,
valamikor, egyszer - viaszpatakparton,
volt úgy, hogy réveteg egy papírra bámult
a költő, vagy dalolt - élet sírt a lanton,

 

ballagott hallgatag - tintafolyók mentén...
...sercegett a lúdtoll, volt, hogy pacát hagyott,
átlátott ideán - titokzatos lencsén,
világ asztalára gyémántokat rakott...

...így tennék, hát én is - kattog a gépezet,
klaviatúrától kopik el az ujjam,
mert zaklat ott belül, szekál a képzelet,
nem hagyja, hogy fejem a homokba dugjam,

szemérmem legyőzi, csiklandozza vágyam,
bizsereg ujjbegyem, a betűkkel játszik,
csendes vagyok, pedig belül éget lázam -
a poéta lélek nem az, minek látszik,

%
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 1
Tegnapi: 9
Heti: 62
Havi: 358
Össz.: 25 257

Látogatottság növelés
Oldal: Versek, mottók, igazságok
Körforgásban Tegnaptól - Holnapig - © 2008 - 2016 - ditadesign.hupont.hu

Ingyen honlap és ingyen honlap között óriási különbségek vannak, íme a második: ingyen honlap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: csok istvan pasztell - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »